Tải tệp lên .PDF
cẩn thận
Tất cả dữ liệu được gửi/ tải lên sẽ bị xóa sau 1 giờ.

Cách chuyển đổi PDF sang PNG trực tuyến

  • 1Để bắt đầu chuyển đổi, tải tệp PDF lên trang web từ máy tính hoặc bộ lưu trữ tệp. Bạn cũng có thể tải lên các tập tin thông qua liên kết.
  • 2Sau khi tải lên, bạn có thể chỉnh sửa danh sách các tệp PDF bằng cách thêm hoặc xóa chúng. Sau đó nhấp vào nút "Chuyển đổi" và chờ chuyển đổi.
  • 3Bây giờ hình ảnh PNG của bạn đã sẵn sàng! Mỗi tờ tài liệu PDF đã được chuyển đổi thành PNG và bạn có thể tải chúng xuống trong một kho lưu trữ ZIP duy nhất.
PNG到PDF转换器

Xếp hạng chuyển đổi PDF sang PNG

4.6 / 5
460 phiếu
PNG

PDF (Portable Document Format)

PDF là một định dạng tài liệu di động. Nó có thể kết hợp văn bản, đồ họa, bảng và các yếu tố khác vốn có trong tài liệu. Tính đặc biệt của nó nằm ở tính linh hoạt của nó - bất kể người dùng đã tạo chương trình gốc nào, nó có thể được chuyển đổi thành PDF với toàn bộ cấu trúc.

Định dạng này được sử dụng rộng rãi như một phương tiện trao đổi tài liệu điện tử giữa người dân và tổ chức và cũng phổ biến trong in ấn. Để xem các tệp PDF, Adobe đã phát hành một chương trình miễn phí có tên Adobe Reader.

Ngoài ra, PDF có bảo mật tài liệu tích hợp với mã hóa và chữ ký số. Tất cả điều này cùng với khả năng tương thích đa nền tảng cao đã góp phần vào sự tăng trưởng phổ biến của nó.

Loại tệp: Tài liệu
sự mở rộng: .pdf
Được phát triển bởi: Adobe Systems
phát hành lần đầu: Ngày 15 tháng 06 năm 1993
PDF

PNG (Portable Network Graphics)

Định dạng đồ họa PNG (Portable Network Graphics) là một trong những định dạng raster nổi tiếng và phổ biến nhất. Nó được sử dụng rộng rãi trong thiết kế web, đặc biệt là để tạo các yếu tố nhỏ với nền trong suốt. Định dạng này đã được tạo để thay thế GIF. Và mặc dù nó không kế thừa khả năng hoạt hình, nhưng nó đã giải quyết một vấn đề khác - sự cần thiết phải trả tiền cho một giấy phép. Định dạng PNG hoàn toàn không có quyền sáng chế.

Định dạng PNG được sử dụng rộng rãi để làm việc với các trang web trên Internet, cũng như trong các trình soạn thảo đồ họa cổ điển. Bạn có thể chỉnh sửa các tệp có phần mở rộng .png trong hầu hết mọi chương trình xử lý ảnh. Các ưu điểm khác bao gồm khả năng lưu tệp mà không làm giảm chất lượng, khả năng chấp nhận nhiều xử lý, hỗ trợ số lượng lớn màu sắc và hỗ trợ kênh alpha (độ trong suốt).

Loại tệp: Hình ảnh
sự mở rộng: .png
Được phát triển bởi: PNG Development Group
phát hành lần đầu: Ngày 01 tháng 10 năm 1996